โทรศัพท์ : 0-2467-4312  
  โทรสาร : 0-2868-6290

สอบถามข้อมูลสินค้า CHUGOKU

บริษัท ซีแคน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

โทร. 089-1614506 คุณเฉลิมเกียรติ ปัญจะชล (เหลิม)

Email: chalermkiet_seacan@hotmail.com Line ID : @seacan

Copyright ©2003 Science & Technology Service Co.,Ltd.