โทรศัพท์ : 0-2467-4312  
  โทรสาร : 0-2868-6290
ซ่อมบำรุงและปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร
ติดตั้งระบบประกันคุณภาพ ตรวจเช็คข้อผิดพลาดตัวสินค้าในสายการผลิต
ออกแบบและผลิตเครื่องจักรเสริมในสายการผลิตให้สมบูรณ์ขึ้น
ผลิตเครื่องทดสอบเพื่อขอมาตรฐานอุตสาหกรรม
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องการใช้เครื่องจักร การใช้เครื่องมือทดสอบ และการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
แก้ปัญหาและวางแผนการใช้ไฟฟ้าให้ค่า ดีมานด์ ต่ำสุด
ปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยแผงจ่ายไฟสำเร็จรูปที่มีความปลอดภัยสูง มาตรฐานอังกฤษ (ASTA) ที่ผลิตในประเทศไทย ส่งจำหน่ายหลายประเทศทั่วโลก
www.millennium-mcds.com
www.millenniumbusbars.com
 
Copyright ©2003 Science & Technology Service Co.,Ltd.