โทรศัพท์ : 0-2467-4312  
  โทรสาร : 0-2868-6290

บริษัท ซาย แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับงานบริการหลายด้านได้แก่ ด้านเครื่องจักรภายในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบำรุงเครื่องจักร , ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร, ออกแบบเครื่องจักรทดแทน, ผลิตเครื่องจักรเสริมในสายการผลิต และผลิตเครื่องทดสอบให้กับโรงงานเพื่อขอมาตรฐานอุตสาหกรรม

ด้านบุคลากรเรามีฝ่ายที่จะฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการใช้เครื่องจักร,
ใช้เครื่องมือทดสอบและการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

 

ด้านไฟฟ้าเรามีบริการแก้ปัญหา, ปรับปรุงวางแผนการใช้ไฟฟ้าให้มีค่าดีมานด์ต่ำสุด และเรามีผลิตภัณฑ์แผงจ่ายไฟสำเร็จรูปที่มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานอังกฤษ (ASTA) ผลิตในประเทศไทย ส่งจำหน่ายทั่วโลกภายใต้ผลิตภัณฑ์ที่ชื่อ "Millennium" โดยทางเรามีบริการรับออกแบบและติดตั้งให้ด้วย หากท่านมีความสนใจในผลิตภัณฑ์สามารถเข้าไปชมได้ที่
www.millennium-mcds.com และ www.millenniumbusbars.com

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือต้องการข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติม สามารถติดต่อมาได้ที่ อีเมล์ webmaster@sci-tech-service.com

Copyright ©2003 Science & Technology Service Co.,Ltd.