โทรศัพท์ : 0-2467-4312  
  โทรสาร : 0-2868-6290
แล้วคุณจะพบว่า การดับไฟ...ง่าย อย่างที่คุณคาดไม่ถึง

 

โปรโมชั่นพิเศษ
รณรงค์ เดือนแห่งการเฝ้าคุมอัคคีภัยด้วยลูกบอลดับเพลิง


ปกติราคา 2500 บาท ลดเหลือ 2000 บาท
ลูกบอลดับเพลิงขนาดเล็ก เฝ้าควบคุมดับไฟ
อัตโนมัติในห้องเครื่องยนต์ ( น้ำหนัก 400 กรัม )
รัศมีการกระจาย 0.8 ลบ.ม อายุ 2 ปี

 

ปกติราคา 2500 บาท ลดเหลือ 2000 บาท
ลูกบอลดับเพลิงขนาดเล็ก เฝ้าควบคุมดับไฟ
เฝ้าควบคุมดับไฟอัตโนมัติในบ้าน อาคาร ( น้ำหนัก 400 กรัม )
รัศมีการกระจาย 0.8 ลบ.ม. อายุ 5 ปี

ปกติราคา 3500 บาท ลดเหลือ 2800 บาท
ลูกอลดับเพลิงขนาดมาตรฐาน สินค้าขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
( น้ำหนัก 1.3 กิโลกรัม )
รัศมีการกระจาย 1.8 ลบ.ม. อายุ 5 ปี

ประสิทธิภาพลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ “อิไลด์ไฟร์”
 

1. ใช้งานง่าย เพียงแค่โยนเข้าไปในกองไฟ หรือติดตั้งไว้ในจุดที่เสี่ยงภัย ก็สามารถดับไฟได้ทันที


2. เร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยระยะเวลาการเริ่มทำงานเพียง 3 – 10 วินาที หลังจากสัมผัสเปลวไฟ ลูกบอลดับเพลิง “ อิไลด์ไฟร์”1 ลูก ครอบคุมการดับไฟ 4 ตารางเมตร


3. ปลอดภัย Safe
โดยไม่ต้องเสี่ยงชีวิตเข้าใกล้ความร้อนและเปลวไฟ และเมื่อนำผงเคมีไปใส่ต้นไม้และรดน้ำชุ่มจะทำให้ต้นไม้งอกงาม
วัสดุที่ใช้ไม่เป็นอันตรายทั้งต่อมนุษย์ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทุกชนิด
แรงขับดันจากการทำงานของลูกบอลจะไม่ทำอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติลูกบอลดับเพลิง “อิไลด์ไฟร์”
1. ลูกบอลดับพลิง “อิไลด์ไฟร์” ได้รับมาตรฐานอะไรบ้าง
- มาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก TUV SUD
- เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรเลขที่ 18966 ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
- มาตรฐาน Notified Body 1395 CE marking มาตรฐานสินค้าของสหภาพยุโรป
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์ GOST-R ประเทศรัสเซีย
- มาตรฐาน TSE K 39 ของประเทศตุรกี
2. ลูกบอลดับพลิง “อิไลด์ไฟร์” ได้รับการรับรองหน่วยงานราชการไทย
- หนังสือรับรองจาก กองการฝึก กองเรือยุทธการ เรื่อง ผลการทดสอบขีดความสามารถลูกบอลดับเพลิง
- หนังสือรับรองกองบังคับการตำรวจดับเพลิง เรื่อง ลูกบอลดับเพลิงได้ผ่านการทดสอบจากคณะทำงานของ
กองบังคับการตำรวจดับเพลิง ว่าสามารถดับไฟได้
- หนังสือรับรองจาก กองบังคับการตำรวจดับเพลิง เรื่อง ความคิดเห็นว่าลูกบอลดับเพลิงสามารถเป็นอุปกรณ์
ดับเพลิงในอาคารได้
3. คุณสมบัติลูกบอลดับเพลิง ดับไฟประเภทใดบ้าง
- สามารถดับเพลิงและเฝ้าระวังเพลิงได้ทั้ง 3 ประเภท คือ
A หมายถึง การดับเพลิงประเภท Aวัสดุประเภทของแข็ง
B หมายถึง เฝ้าระวังเพลิงประเภท B วัสดุประเภทของเหลว
C หมายถึง การเฝ้าระวังเพลิงประเภท C เพลิงไหม้ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ
Electric อุปกรณ์ไฟฟ้า
**ประเภท B, C และ Electric ใช้เพื่อระวังเพลิงเท่านั้น**
4. ลูกบอลดับเพลิงมีอายุการใช้งาน 5 ปี
5. มีความปลอดภัยในการดับไฟ ไม่ต้องเข้าใกล้ไฟ และมีความปลอดภัยของสินค้า มีวัสดุที่เบาและนิ่ม ไม่มีวัสดุที่เป็นของแข็ง การแตกตัวในการดับไฟปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งของ และเฝ้าระวังดับไฟอัตโนมัติ
6. ลูกบอลดับเพลิง “อิไลด์ไฟร์” มีน้ำหนัก 1.3 กิโลกรัม และมีรัศมีครอบคลุมการดับไฟ 4 ตารางเมตร
7. ลูกบอลดับเพลิง “อิไลด์ไฟร์” มีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตโดยระบบบริหารงานคุณภาพโดยระบบ ISO 9001:2008
8. หลังจากสินค้าหมดอายุการใช้งานควรนำไปฝังกลบลงในดิน และสารเคมีสามารถนำไปใส่ต้นไม้จะเจริญเติบโตได้ดี
วิธีการใช้งานลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ “อิไลด์ไฟร์”

1. ใช้โยนเข้าไปในกองไฟ


เมื่อเผชิญกับไฟ เพียงท่านโยนลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติเข้ากองเพลิงลูกบอลจะเข้าไปอยู่ที่ฐานของไฟ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในการดับไฟ และจะทำงานภายใน 3 – 10 วินาที

2. ใช้เฝ้าระวังไฟ


คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมอย่างหนึ่งของลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ คือ สามารถทำงานด้วยตัวเองได้เมื่อเผชิญกับไฟ แม้ไม่มีคนอยู่ ดังนั้นเมื่อติดตั้งในบริเวณที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้สูง จะสามารถช่วยเฝ้าระวังการเกิดไฟไหม้ได้

การทำงานของลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ " อิไลด์ไฟร์ "

พิสูจน์แล้วว่า .... ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้

และได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยทั้งในและต่างประเทศ

การใช้ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติอิไลด์ไฟร์ในแบบต่างๆ

การใช้ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ อิไลด์ไฟร์
แบบเฝ้าระวังดับเพลิงอัตโนมัติ ในรถยนต์ที่เติมแก๊ส

การใช้ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ อิไลด์ไฟร์
แบบเฝ้าระวังดับเพลิงอัตโนมัติ ในรถยนต์ทุกชนิด

การใช้ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ อิไลด์ไฟร์
แบบเฝ้าระวังดับเพลิงอัตโนมัติ ในห้องเครื่องยนต์

ควรใช้ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ อิไลด์ไฟร์
แบบเฝ้าระวังดับเพลิงอัตโนมัติ และแบบเฝ้าระวังขว้าง
หรือโยนดับเพลิงบรรจุในตู้ 3 ลูกตามตลาดทั่วไป

ควรใช้ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ อิไลด์ไฟร์
แบบเฝ้าระวังดับเพลิงอัตโนมัติ และแบบเฝ้าระวังขว้าง
หรือโยนดับเพลิงบรรจุในตู้ 3 ลูกตามสถานศึกษาทั่วไป

การใช้ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ อิไลด์ไฟร์
แบบเฝ้าระวังดับเพลิงอัตโนมัติ ในห้องนอน

การใช้ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ อิไลด์ไฟร์
แบบเฝ้าระวังดับเพลิงอัตโนมัติ ในห้องครัว

การใช้ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ อิไลด์ไฟร์
แบบเฝ้าระวังดับเพลิงอัตโนมัติ เหนือปลั๊กไฟฟ้า

การใช้ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ อิไลด์ไฟร์
แบบเฝ้าระวังดับเพลิงอัตโนมัติ ตามจุดเสี่ยงเกิดเพลิงไหม้

การใช้ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ อิไลด์ไฟร์
แบบเฝ้าระวังดับเพลิงอัตโนมัติ ตามปั๊มน้ำมัน

การใช้ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ อิไลด์ไฟร์
แบบเฝ้าระวังดับเพลิงอัตโนมัติ เหนือตู้คอนโทรล

การใช้ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ อิไลด์ไฟร์
แบบเฝ้าระวังดับเพลิงอัตโนมัติ บริเวณจุดติดตั้งแก๊ส

ควรสำรองลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ อิไลด์ไฟร์
แบบบรรจุในตู้ 3 ลูก ไว้ตามสถานที่ต่างๆ

กรณีไฟใหญ่ ... ควรโยนลูกบอลดับเพลิงพร้อมกัน 2 ลูก
และโยนจนกว่าไฟจะดับ หรือใช้ลูกบอลดับเพลิงตัดเปลวไฟใหญ่
เมื่อขนาดของไฟเล็กลงควรใช้น้ำเข้าไปเคลียร์พื้นที่

โปรโมชั่นพิเศษ
รณรงค์ เดือนแห่งการเฝ้าคุมอัคคีภัยด้วยลูกบอลดับเพลิง

ปกติราคา 2500 บาท ลดเหลือ 2000 บาท
ลูกบอลดับเพลิงขนาดเล็ก เฝ้าควบคุมดับไฟ
อัตโนมัติในห้องเครื่องยนต์ ( น้ำหนัก 400 กรัม )
รัศมีการกระจาย 0.8 ลบ.ม อายุ 2 ปี

 

ปกติราคา 2500 บาท ลดเหลือ 2000 บาท
ลูกบอลดับเพลิงขนาดเล็ก เฝ้าควบคุมดับไฟ
เฝ้าควบคุมดับไฟอัตโนมัติในบ้าน อาคาร ( น้ำหนัก 400 กรัม )
รัศมีการกระจาย 0.8 ลบ.ม. อายุ 5 ปี

ปกติราคา 3500 บาท ลดเหลือ 2800 บาท
ลูกอลดับเพลิงขนาดมาตรฐาน สินค้าขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
( น้ำหนัก 1.3 กิโลกรัม )
รัศมีการกระจาย 1.8 ลบ.ม. อายุ 5 ปี

สำหรับหน่วยงานราชการและเอกชน ต้องการให้ทางบริษัทเข้าไปนำเสนอลูกบอลดับเพลิงและสำรวจพื้นที่ติดตั้ง
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 02 467 4312 , 02 467 3563
มือถือ. 086 377 0248

| อุปกรณ์เซฟตี้ | อุปกรณ์ safety | หมวกนิรภัย | แว่นตานิรภัย| หน้ากาก | หน้ากากกรองฝุ่น |ชุดกันสารเคมี | หมวกคลุมผม | หมวกตัวหนอน | ปลั๊กอุด หู | 3M |

**** ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษี 7 % ****

web analytics

 

Copyright ©2003 Science & Technology Service Co.,Ltd.