โทรศัพท์ : 0-2467-4312  
  โทรสาร : 0-2868-6290

หน้ากาก 3M ป้องกันแก๊ส และไอระหย 3M 3200 3M 6200

หน้ากาก 3m 6200

หน้ากาก 3m 6200

หน้ากกาก 3m ป้องกันสารพิษจำพวกแก๊สและไอระเหยพบได้ในงานพ่นสี งาานพ่นสารกำจัดศัตรูพืช อุตสาหกรรมเคมี
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น แก๊สและไอระเหยเหล่านี้สามารถผ่านเข้าสู่ปอดได้อย่างทันทีทันใด
และถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดมีผลทำลายสมองและอวัยวะต่างๆ ในร่างกายได้

การเลือกตลับกรองหน้ากาก 3m ถ่านกัมมัมต์เพื่อป้องกันแก๊สและไอระเหยขึ้นอยู่กับชนิด
และปริมาณของสารพิษเป็นสำคัญ สารพิษที่มีความเข้มสูงถึงระดับ IDLH (Immediately
Dangerous to Life and Health) อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพอย่างทันที
ควรศึกษาให้ละเอียดก่อนการตัดสินใจ

 

 

หน้ากาก 3m ชนิดไส้กรองคู่ รุ่น 6000

 
เบอร์
คุณสมบัติตลับกรองแก๊สและไอระเหย
หน้ากาก 3m 6001
6001

Organic Vapor
ไส้กรองหน้ากากป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลาย เช่น สี แล็กเกอร์ ทินเนอร์ โทลูอิน ยาฆ่าแมลง น้ำมัน

หน้ากาก 3m 6002
6002
Acid Gas
ไส้กรองหน้ากากป้องกันแก๊สคลอลรีน, กรดไฮโดรคลอริก(กรดเกลือ), กรดซัลฟูริก(กรดกำมะถัน)
แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์, คลอรีนไดออกไซด์, แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟล์(แก๊สไข่เน่า)
หน้ากาก 3m 6003
6003
Organic Vapor/Acid Gas
ไส้กรองหน้ากากป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลายและกรดแก๊ส
หน้ากาก 3M 6004
6004
Ammonia/Methylamine
ไส้กรองหน้ากากป้องกันไอแอมโมเนีย และไอเม็ททิลลามีน
หน้ากาก 3M 6005
6005

Formaldehyde/Organic Vapor
ไส้กรองหน้ากากป้องกันไอฟอร์มาดีไฮด์ และไอระเหยสารตัวทำละลาย

หน้ากาก  3M 6006
6006
Multi-Gas/Vapor
ไส้กรองหน้ากากป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลาย, กรดแก๊ส, ไอฟอร์มาดีไฮด์, ไอแอมโมเนียและไอเม็ททิลลามีน
ใช้สำหรับบริเวณที่มีแก๊สและไอระเหยหลายประเภทปะปนกัน
หน้ากาก 3M 6009
6009
Mercury Vapor/Chlorine Gas
ไส้กรองหน้ากากป้องกันไอปรอท และแก๊สคลอรีน
เทคโนโลยีใหม่เปลี่ยนแถบสีจากน้ำตาลอ่อนเป็นน้ำตาลเข้มเมื่อตลับกรองหมดอายุ
หน้ากาก 3M 6057
6057
Organic Vapor/Inorganic and Acid Gas
ไส้กรองหน้ากากป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลาย, กรดแก๊สและไอด่าง(สารอนินทรีย์) เป็นต้น
3M 7093
7093
High Efficiency filter
ตลับกรองอนุภาคประสิทธิภาพสูง ป้องกันฝุ่น ฟูมละออง แอสเบสตอส และอนุภาคนิวคลีโอไทด์
อายุการใช้งาน : หาำกได้กลิ่นสารเคมีที่ใช้อยู่ให้เปลี่ยนตลับกรอง เพราะอาจหมดอายุ (เนื่องจากผงถ่านกัมมันตฺดูดซับไอระเหยสารเคมีำไว้จนเต็ม)

หน้ากาก 3m
หน้ากาก 3M  6200

หน้ากาก 3M 6100 ขนาดเล็ก
หน้ากาก 3M 6200 ขนาดมาตรฐาน
หน้ากาก 3M 6300 ขนาดใหญ่

แผ่นกรองฝุ่น ฟูมโลหะ ละออง
แผ่นกรอง
เบอร์
เทคโนโลยีการกรอง
คุณสมบัติเส้นใย
แผ่นกรอง 2071
2071
P95
สารตัวทำละลาย
กรดแก๊ส
(กลิ่นเจือจาง
)
ฝุ่น ฟูมโลหะ ละออง
แผ่นกรอง 2078
2078
   
แผ่นกรอง 2091
2091
P100
สารตัวทำละลาย
โอโซน
(กลิ่นเจือจาง)
ฝุ่น ฟูมโลหะ ละออง
แอสเบสตอส อนุภาค
นิวคลีโอไทด์
แผ่นกรอง 2097
2097
   

อายุการใช้งาน : หากรู้สึกอึดอัดหรือหายใจไม่สะดวก ให้เปลี่ยนแผ่นกรอง เพราะอาจหมดอายุ (เนื่องจากฝุ่นละอองมาเกาะที่ตัวเส้นใยจนเต็ม)

หน้ากาก 3M ป้องกันแก๊ส และไอระหย 3M 3200 3M 6200

กลับไปหน้า>> อุปกรณ์เซฟตี้ 3M


Copyright ©2003 Science & Technology Service Co.,Ltd.