โทรศัพท์ : 0-2467-4312  
  โทรสาร : 0-2868-6290

รางเดินสายไฟ

Cable Tray และ Wire way นิยมใช้ในการเดินสายไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม มีข้อดีคือการติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว และสามารถวางสายได้ เป็นจำนวนมาก ระบายอากาศได้ดี ใช้ได้ทั้งระบบไฟฟ้าแรงดันสูงปานกลางและแรงดันต่ำ ทำด้วยเหล็กแผ่นบาง เคลือบผิวได้หลายแบบให้เหมาะสมกับ cable tray แต่ละชนิดได้แก่ Aluzinc, Electrogalvanized, Hot dip galvanized, Epoxy powder paint และ Galvanized sheet ป้องกันการเกิดสนิม ได้ดี ที่ใช้งานทั่วไปแบ่งออกได้ดังนี้คือ

• รางเคเบิลแบบบันได (Ladder type)


ทำด้วยเหล็กแผ่นบางเคลือบผิวแบบสังกะสีจุ่มร้อน ( Hot dip galvanized ) และพ่นด้วยสีฝุ่น Epoxy ( Epoxy powder paint ) เหมาะสำหรับวางสายเมน ขนาดใหญ่และงานนอกอาคารทุกสภาวะแวดล้อม ตัวอย่างข้อมูลทั่วไปของ cable tray ชนิดนี้คือ

การติดตั้ง Cable tray จำเป็นต้องใช้ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสมดังนี้คือ



Accessories

ตัวอย่างการติดตั้ง Cable tray


• รางเคเบิลแบบมีช่องระบายอากาศ (Ventilated Trough Type; Heavy Duty)

ทำด้วยเหล็กแผ่นบางเคลือบผิวแบบสังกะสีจุ่มร้อน ( Hot dip galvanized ) และพ่นด้วยสีฝุ่น Epoxy ( Epoxy powder paint ) วางสายได้ทั้งสายเมนขนาดใหญ่ และสายสัญญาณขนาดเล็ก ปกติใช้ติดตั้งภายในอาคาร ตัวอย่างข้อมูลทั่วไปของ cable tray ชนิดนี้คือ


การติดตั้ง Cable tray จำเป็นต้องใช้ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสมดังนี้คือ

 

Copyright ©2003 Science & Technology Service Co.,Ltd.