โทรศัพท์ : 0-2467-4312  
  โทรสาร : 0-2868-6290
จำหน่าย ตู้โหลดเซ็นเตอร์ Square D รุ่น Easy Pact

specification :

  • รองรับเซอร์กิตเบรคเกอร์ Square D รุ่น Easy Pact
  • ขนาดกระแสของบัสบาร์ 250 A

 
Copyright ©2003 Science & Technology Service Co.,Ltd.