โทรศัพท์ : 0-2467-4312  
  โทรสาร : 0-2868-6290
จำหน่าย ตู้สวิทช์บอร์ด Merlin Gerin

specification :

  • รองรับเมนเซอร์กิตเบรคเกอร์ของ Merlin Gerin รุ่น Compact NS
  • รองรับเซอร์กิตเบรคเกอร์ของ Merlin Gerin รุ่น Compact NS
  • ขนาดกระแสของบัสบาร์ 400 A, 630A, 800A
 
Copyright ©2003 Science & Technology Service Co.,Ltd.