โทรศัพท์ : 0-2467-4312  
  โทรสาร : 0-2868-6290

3M หน้ากากป้องกันอนุภาคฝุ่น ละออง และฟูมโลหะ


รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน

3M 8210 N95

630 บ.
20 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน
ใช้สำหรับ : งานเจีย งานบรรจุหีบห่อ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิค เหมืองแร่ ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ


รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน
3M 8110S N95

630 บาท
20 ชิ้น / กล่อง
หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน
ใช้สำหรับ : งานเจีย งานบรรจุหีบห่อ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิค เหมืองแร่ ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ
หมายเหตุ : เหมาะสำหรับผู้ที่มีรูปหน้าขนาดเล็ก

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน

3M 8812 P1
600 บาท / กล่อง
-
10 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน มีลิ้นระบายอากาศ สามารถระบายความร้อยได้เร็วกว่าจึงหายใจสะดวกขึ้น
ใช้สำหรับ : งานเจีย งานบรรจุหีบห่อ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิค เหมืองแร่ ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ
หมายเหตุ : เหมาะสำหรับงานที่มีบรรยากาศร้อนอบอ้าว

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน

3M 8511 N95
2,000 บาท / กล่อง

10 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน มีลิ้นระบายอากาศ สามารถระบายความร้อยได้เร็วกว่าจึงหายใจสะดวกขึ้น
ใช้สำหรับ : งานเจีย งานบรรจุหีบห่อ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิค เหมืองแร่ ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ
หมายเหตุ : เหมาะสำหรับงานเชื่อมโลหะที่มีปริมาณฟูมโลหะมาก
หรือต้องทำงานเป็นเวลานาน

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน

3M 9002A P1
900 บาท / กล่อง
-
50 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน
ใช้สำหรับ : งานเจีย งานบรรจุหีบห่อ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิค เหมืองแร่ ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน

3M 9003A P1
900 บาท / กล่อง
-
50 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน
ใช้สำหรับ : งานเจีย งานบรรจุหีบห่อ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิค เหมืองแร่ ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ

รุ่น
ราคา

จำนวน
3M 9105S N95
1300 บาท / กล่อง

50 ชิ้น / กล่อง
หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง ขนาดเล็ก
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน ป้องกันเชื้อรา
ใช้สำหรับ : งานเจีย งานบรรจุหีบห่อ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิค เหมืองแร่ ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ ทำความสะอาดหลังน้ำท่วม

รุ่น
ราคา

จำนวน
3M 9105 N95
1300 บาท / กล่อง

50 ชิ้น / กล่อง
หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน ป้องกันเชื้อรา
ใช้สำหรับ : งานเจีย งานบรรจุหีบห่อ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิค เหมืองแร่ ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ ทำความสะอาดหลังน้ำท่วม

รุ่น
ราคา

จำนวน
3M 9001V P1
700 บาท / กล่อง

25 ชิ้น / กล่อง
หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง มีวาล์ว คล้องหู
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน ป้องกันเชื้อรา
ใช้สำหรับ : งานเจีย งานบรรจุหีบห่อ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิค เหมืองแร่ ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ ทำความสะอาดหลังน้ำท่วม


รุ่น
ราคา

จำนวน
3M 9001V P1
350 บาท / กล่อง

10 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง มีวาล์ว คล้องหู
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน ป้องกันเชื้อรา
ใช้สำหรับ : งานเจีย งานบรรจุหีบห่อ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิค เหมืองแร่ ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ ทำความสะอาดหลังน้ำท่วม

รุ่น
ราคา

จำนวน

3M 9002V P1
700 บาท / กล่อง

25 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง มีวาล์ว คาดศรีษะ
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน ป้องกันเชื้อรา
ใช้สำหรับ : งานเจีย งานบรรจุหีบห่อ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิค เหมืองแร่ ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ ทำความสะอาดหลังน้ำท่วม

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน

3M 8822 P2
600 บาท / กล่อง
-

10 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฟูมโลหะ
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน มีลิ้นระบายอากาศ สามารถระบายความร้อยได้เร็วกว่าจึงหายใจสะดวกขึ้น
ใช้สำหรับ : งานบัดกรี งานหลอมโลหะ งานเชื่อมโลหะ งานหน้าเตาหลอม

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน

3M 9332A+ P3
850 บาท / กล่อง

10 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฟูมโลหะ
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน มีลิ้นระบายอากาศ สามารถระบายความร้อยได้เร็วกว่าจึงหายใจสะดวกขึ้น
ใช้สำหรับ : งานบัดกรี งานหลอมโลหะ งานเชื่อมโลหะ งานหน้าเตาหลอม

       

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน

3M 9322A+ P2
850 บาท / กล่อง
-
10 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฟูมโลหะ
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน มีลิ้นระบายอากาศ สามารถระบายความร้อยได้เร็วกว่าจึงหายใจสะดวกขึ้น
ใช้สำหรับ : งานบัดกรี งานหลอมโลหะ งานเชื่อมโลหะ งานหน้าเตาหลอม

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน

3M 8512 N95
2,600 บาท / กล่อง
300 บาท/ ชิ้น
10 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฟูมโลหะ
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน มีลิ้นระบายอากาศ สามารถระบายความร้อยได้เร็วกว่าจึงหายใจสะดวกขึ้น สายรัดปรับกระชับ ชั้นกรองที่หนาฟู ช่วยยืดอายุการใช้งาน และหายใจสะดวกมากยิ่งขึ้น
ใช้สำหรับ : งานบัดกรี งานหลอมโลหะ งานเชื่อมโลหะ งานหน้าเตาหลอม
หมายเหตุ : เหมาะสำหรับงานเชื่อมโลหะที่มีปริมาณฟูมโลหะมาก
หรือต้องทำงานเป็นเวลานานๆ

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน

3M 8247 R95
1,550 บาท / กล่อง
-
20 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง แก๊ส ไอระเหย
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน ชั้นถ่านกัมมันต์กรองกลิ่นสารเคมี
ีช่วยให้ทำงานยาวนานขึ้น
ใช้สำหรับ : งานที่มีไอระเหย สารตัวทำละลาย ได้แก่ งานพ่นสี / ทาสี งานฉีดยาฆ่าแมลง งานเคลือบเงา / ฟอกย้อม งานซ่อมบำรุง
หมายเหตุ : สำหรับกลิ่นเจือจางเท่านั้น

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน

3M 9913V P1
900 บาท / กล่อง
-
10 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง แก๊ส ไอระเหย
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน ชั้นถ่านกัมมันต์กรองกลิ่นสารเคมี
ีช่วยให้ทำงานยาวนานขึ้น มีลิ้นระบายอากาศ สามารถระบายความร้อยได้เร็วกว่าจึงหายใจสะดวกขึ้น
ใช้สำหรับ : งานที่มีไอระเหย สารตัวทำละลาย ได้แก่ งานพ่นสี / ทาสี งานฉีดยาฆ่าแมลง งานเคลือบเงา / ฟอกย้อม งานซ่อมบำรุง
หมายเหตุ : สำหรับกลิ่นเจือจางเท่านั้น

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน

3M 8246 R95
1,550 บาท / กล่อง
-
20 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง แก๊ส ไอระเหย
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน ชั้นถ่านกัมมันต์กรองกลิ่นสารเคมี
ีช่วยให้ทำงานยาวนานขึ้น
ใช้สำหรับ : งานที่มีกรดแก๊ส มลพิษบนท้องถนน งานทดลองให้ทดลอง งานชุบโลหะ
งานล้างสระว่ายน้ำ ,ห้องน้ำ
หมายเหตุ : หากสารเคมีมีปริมาณมากหรือกลิ่นรุนแรง
ต้องใช้หน้ากากชนิดเปลี่ยนตลับกรอง

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน

3M 9916-P1
900 บาท / กล่อง
-
10 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง แก๊ส ไอระเหย
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน ชั้นถ่านกัมมันต์กรองกลิ่นสารเคมี
ีช่วยให้ทำงานยาวนานขึ้น มีลิ้นระบายอากาศ สามารถระบายความร้อยได้เร็วกว่าจึงหายใจสะดวกขึ้น
ใช้สำหรับ : งานที่มีกรดแก๊ส มลพิษบนท้องถนน งานทดลองให้ทดลอง งานชุบโลหะ
งานล้างสระว่ายน้ำ ,ห้องน้ำ
หมายเหตุ : หากสารเคมีมีปริมาณมากหรือกลิ่นรุนแรง
ต้องใช้หน้ากากชนิดเปลี่ยนตลับกรอง

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน

3M 9010 N95
1300 บาท / กล่อง
-
50 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : เชื้อชีวภาพ
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน
ใช้สำหรับ : ป้องกันฝุ่น ละออง เชื้อไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน
3M 9010 N95
300 บาท / กล่อง
-
10 ชิ้น / กล่อง
หน้ากากป้องกัน : เชื้อชีวภาพ
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน
ใช้สำหรับ : ป้องกันฝุ่น ละออง เชื้อไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน

3M 9041A P1
950 บาท / กล่อง
-
25 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง ไอระเหยเจือจาง แบบคล้องหู
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน ชั้นถ่านกัมมันต์กรองกลิ่นสารเคมี
ีช่วยให้ทำงานยาวนานขึ้น
ใช้สำหรับ : งานพ่นสี / ทาสี งานฉีดยาฆ่าแมลง งานเคลือบเงา ฟอกย้อม งานซ่อมบำรุง

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน

3M 9042A P1
950 บาท / กล่อง
-
25 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง ไอระเหยเจือจาง แบบรัดศรีษะ
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน ชั้นถ่านกัมมันต์กรองกลิ่นสารเคมี
ีช่วยให้ทำงานยาวนานขึ้น
ใช้สำหรับ : งานพ่นสี / ทาสี งานฉีดยาฆ่าแมลง งานเคลือบเงา ฟอกย้อม งานซ่อมบำรุง

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน
3M 9043A P1
950 บาท / กล่อง
-
25 ชิ้น / กล่อง
หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง ไอระเหยเจือจาง แบบคล้องหู
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน ชั้นถ่านกัมมันต์กรองกลิ่นสารเคมี
ีช่วยให้ทำงานยาวนานขึ้น
ใช้สำหรับ : งานพ่นสี / ทาสี งานฉีดยาฆ่าแมลง งานเคลือบเงา ฟอกย้อม งานซ่อมบำรุง

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน
3M 9044A P1
950 บาท / กล่อง
-
25 ชิ้น / กล่อง
หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง ไอระเหยเจือจาง แบบรัดศรีษะ
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน ชั้นถ่านกัมมันต์กรองกลิ่นสารเคมี
ีช่วยให้ทำงานยาวนานขึ้น
ใช้สำหรับ : งานพ่นสี / ทาสี งานฉีดยาฆ่าแมลง งานเคลือบเงา ฟอกย้อม งานซ่อมบำรุง

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน
3M 1870 N95
1500 บาท / กล่อง
- บาท / ชิ้น
20 ชิ้น / กล่อง
หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง เชื่อวัณโรค
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน ป้องกันฝุ่นละอองอนุภาคเล็ก
ใช้สำหรับ : งานทางการแพทย์ และอนามัย

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน
3M 8233 N100
- บาท / กล่อง
380 บาท / ชิ้น
- ชิ้น / กล่อง
หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง เชื่อวัณโรค
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน สามารถป้องกันเชื้อวัณโรคปะปนอยู่
ใช้สำหรับ : งานทางการแพทย์ และอนามัย

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน
3M 1860 N95
1200 บาท / กล่อง

20 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง เชื่อวัณโรค
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน สามารถป้องกันเชื้อวัณโรคปะปนอยู่
ใช้สำหรับ : งานทางการแพทย์ และอนามัย

รุ่น
ราคาส่ง
ราคาปลีก
จำนวน
3M 1860S N95
1200 บาท / กล่อง

20 ชิ้น / กล่อง

หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง เชื่อวัณโรค
คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน สามารถป้องกันเชื้อวัณโรคปะปนอยู่
ใช้สำหรับ : งานทางการแพทย์ และอนามัย ขนาดเล็ก

รุ่น
ราคาส่ง
จำนวน
3M 1926C
650 บาท / กล่อง
50 ชิ้น / กล่อง
• 3M 1926C หน้ากากคาร์บอน
• กรองเชื้อแบคทีเรีย (BFE) ขนาดอนุภาคเฉลี่ย 3 ไมครอน
• ประสิทธิภาพการกรองไม่น้อยกว่า 95% ตามมาตรฐานของสถาบันอาชีวอนามัย และสุขภาพ (NIOSH) จากประเทศสหรัฐอเมริกา
• สามารถป้องกันผุ่นละออง และกรองกลิ่นไม่พึงประสงค์ ไอระเหยและควันเสีย จากมลพิษในอากาศ เครื่องยนต์ และยานยนต์
• ยางรัดกระชับกับรูปหน้า หายใจสะดวก ไม่อับชื้น
• พับเก็บได้ สะดวกในการพกพา
รุ่น
ราคาส่ง
จำนวน
3M 7744 KN95
650 บาท / ห่อ
• 3M 7744 KN95 สำหรับป้องกันฝุ่น PM2.5 ( 10 ชิ้น/ห่อ ) สามารถกันได้ 0.3 ไมครอน
  3M 1926C + 3M 7744 KN95
84 บาท / ชุด
• 3M 1926C หน้ากากคาร์บอนใช้ร่วมกับแผ่นกรอง 3M 7744 KN95 สำหรับป้องกันฝุ่น PM2.5
       

**** ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษี 7 % ****

web analytics

 

Copyright ©2003 Science & Technology Service Co.,Ltd.