โทรศัพท์ : 0-2467-4312  
  โทรสาร : 0-2868-6290
ขณะนี้เรา ได้ทำการปรับปรุง
web-site อาจมีข้อผิดพลาดบ้างตามสมควร จึงอยากจะขออภัยผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน
ขอขอบพระคุณสำหรับทุกคำตำหนิ ทุกคำแนะนำครับ

ท่านที่มีความต้องการติชมเว็บไซต์เชิญเขียนมาที่
E-mail : info@sci-tech-service.com

Copyright ©2003 Science & Technology Service Co.,Ltd.