โทรศัพท์ : 0-2467-4312  
  โทรสาร : 0-2868-6290
เครื่องผลิตน้ำดื่มอัลคาไลน์
Magnetic Treatment Water Machine


สรุปข้อมูลคุณสมบัติของน้ำอัลคาไลน์จากหนังสือและเว็บไซต์ต่างๆได้ดังนี้
1.ช่วยเจือจางความเป็นกรดภายในร่างกาย
2.ทำให้เซลล์ภายในร่างกายเกิดความสมดุลและสุขภาพดี
3.ทำให้ออกซิเจนในร่างกายสูงช่วยให้กระบวนการสร้างพลังงานมากและเร็วขึ้น
4.ต้านอนุมูลอิสระ
5.ล้างสารพิษในร่างกาย
6.ช่วยทำความสะอาดสำไส้ได้ดี
7.ลดปัญหาโรคกระดูก ไขข้อเสื่อมและไขข้ออักเสบ
8.ช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นและอื่นๆอีกมากมาย...


รับปรึกษา   การผลิตน้ำอัลคาไลน์ เพื่อให้ได้ปริมาณมากๆ สำหรับใช้เลี้ยงสัตว์ในฟาร์มและสำหรับพืชในสวนไม้ผล

จากเอกสารการทดลองหลายประเทศออกค้นพบว่า  เมื่อใช้น้ำอัลคาไลน์เลี้ยงโคนม  จะได้ผลผลิตนมเพิ่มขึ้นมากกว่า 15 %
ใช้เลี้ยงสัตว์สำหรับบริโภคเนื้อ  เช่น หมู ไก่  จะได้เนื้อที่คุณภาพดี
ใช้ปลูกพืชจะเจริญเติบโตเร็วขึ้น มีผลผลิตมากขึ้น และอื่นๆอีกมากมาย

น้ำที่ดี ทำละลายสารอาหารเข้าสู่เซลได้ดี  ทำให้ของดีเข้าสู่เซลได้มาก  และสามารถนำของเสียออกจากเซลได้มาก  เซลจึงแข็งแรงสมบูรณ์  สุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งคน สัตว์ และพืช

ส่วนหนึ่งมาจากการได้รับน้ำสะอาดที่มีความเหมาะสมต่อเซล

สามารถหาข้อมูลน้ำอัลคาไลน์เพิ่มเติม ได้จากเว็บต่างๆในอินเตอร์เน็ทซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทยและต่างประเทศ ได้ทำการค้นคว้าหาข้อมูล  น้ำอัลคาไลน์นั้นดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไร


เครื่องปรับปรุงคุณสมบัติของน้ำ ด้วยสนามแม่เหล็ก หรือ “Magnetic Treatment Water Machine”
เป็นเครื่องที่ทำน้ำดื่มธรรมดา ให้เป็น น้ำดื่มอัลคาไลน์ (Alkaline Water) คือ น้ำด่างอ่อนๆ (pH ประมาณ 8.0-8.4)

จากการใช้งานนำน้ำประปาผ่านเครื่องกรองน้ำ ให้เป็นน้ำพร้อมดื่ม ( ไม่ควรใช้กับน้ำจากเครื่องทำน้ำดื่มแบบ RO ) ทำการวัดค่า pH ได้ 7.2-7.8 ใส่เข้าไปในเครื่องปรับปรุงคุณสมบัติของน้ำ ด้วยสนามแม่เหล็ก เปิดเครื่องให้น้ำหมุนเวียนผ่านชุดแม่เหล็ก ประมาณ 1 ชั่วโมง โดยไม่มีการเติมสารเคมีใดๆลงในน้ำ
พบว่าค่า pH ของน้ำเปลี่ยนไปเป็น 8.3-8.4 ซึ่งยังคงเป็นน้ำดื่มที่มีค่า ph อยู่ในช่วงค่ามาตรฐานน้ำดื่ม ( 6.5 - 8.5) แต่มีค่าความเป็นด่างเพิ่มขึ้น...

Magnetic Treatment Water Machine ผลิตขึ้นโดยเจ้าของสิทธิบัตรชาวไทย
ผู้ประดิษฐ์และคิดค้น ในเรื่องของการประยุกต์ใช้แม่เหล็กแรงสูง ซึ่งผ่านการศึกษาทดลองและพัฒนาอุปกรณ์ จนสามารถสร้างเครื่องปรับปรุงโครงสร้างของน้ำ ด้วยแม่เหล็กแรงสูง ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถผลิต น้ำดื่มอัลคาไลน์ (Alkaline Water) หรือน้ำด่างด้วยแม่เหล็กแรงสูงได้สำเร็จ...

 

Magnetic Treatment Water Machine สามารถผลิตน้ำดื่มอัลคาไลน์ (Alkaline Water) ปริมาณ 15 ลิตร ให้ท่านได้ภายในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

ค่า pH (กรด-ด่าง) ของน้ำอัลคาไลน์ที่ได้จากเครื่อง Magnetic Treatment Water เปรียบเทียบกับ
น้ำดื่มที่ผ่านเครื่องกรองน้ำธรรมดา่
ที่วัดด้วยเครื่อง pH meter ของ HANNA....ความสำคัญของน้ำต่อร่างกายมนุษย


DOWNLOAD เอกสารน้ำดื่มอัลคาไลน์

 

Copyright ©2003 Science & Technology Service Co.,Ltd.