โทรศัพท์ : 0-2467-4312  
  โทรสาร : 0-2868-6290

 


รุ่น VL-T (V-LOG TRACKING) เป็นรุ่นที่มีรายงานเพิ่มมากขึ้นจากรุ่น VL-2000 และ รุ่น VL-G โดยรายงานที่เพิ่มขึ้นคือส่วนของรายงานการติดตามตำแหน่งปัจจุบันของรถ ซึ่งสามารถดูได้ทันทีที่ต้องการทราบ โดยผ่านเครือข่ายของ Internet ตำแหน่งรถจะได้รับพิกัดใหม่ทุก ๆ 15 – 30 วินาที และ หากต้องการดูรายงานพื้นฐานต่าง ๆ ก็สามารถดูได้ทันที เช่นกัน....

...ตัวอย่างรายงานจาก VL-T...


รายงานตำแหน่งปัจจุบันของรถที่เราสนใจ พร้อมรถคันอื่นที่อยู่ใกล้ ๆ

รายงานตำแหน่งปัจจุบันของรถ
ที่เราสนใจเพียงคันเดียว

 

รายงานตำแหน่งปัจจุบัน และย้อนหลัง เพื่อดูว่าใช้เส้นทางไหนในการเดินรถ

รายงานแสดงรถที่อยู่ใกล้กับสถานที่ ที่สนใจ โดยสามารถระบุระยะห่าง ระหว่างรถกับสถานที่ได้

รายงานแสดงให้เห็นว่ารถที่เราสนใจ
อยู่ใกล้กับสถานที่ใดบ้าง ในระยะห่างที่กำหนด
VL-T เป็นรุ่นที่ติดตั้งอุปกรณ์ (RF-433) เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ใช้โอนถ่ายข้อมูลจากกล่อง VL2000 สู่เครื่องวิเคราะห์ข้อมูลโดยอัตโนมัติ เมื่อรถกลับเข้าสำนักงาน และจอดอยู่ภายในรัศมี 100 เมตร จากจุดรับข้อมูลโดยไม่ต้องใช้สายใดๆ ทั้งสิ้น เพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการโอนถ่ายข้อมูล โดยต้องติตตั้งไว้เก็บรถคันละ 1 ชุด แต่ต้องมีจุดรับข้อมูลจะต้องประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ 1 ชุด, อุปกรณ์รับข้อมูลไร้สาย พร้อมเสาอากาศรับข้อมูล 1 ชุด ซึ่งต้องทำการซื้อเพิ่มเติม...
Copyright ©2003 Science & Technology Service Co.,Ltd.