โทรศัพท์ : 0-2467-4312  
  โทรสาร : 0-2868-6290

 


รุ่น VL-G (V-LOG GPS Off-Line) เป็นรุ่นที่มีรายงานต่าง ๆ เหมือนกับรุ่น VL-2000 ยกเว้น รายงานเกี่ยวกับ อุบัติเหตุ และรายงานเกี่ยวกับ ความเร็วรอบ การเบรครุนแรง การออกตัวรุนแรง จะไม่มีรายงานในรุ่น VL-G แต่จะมีรายงานเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับ เส้นทางการเดินรถที่เป็นแผนที่ และตำแหน่งสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น จุดที่เกิด Idle Time, จุดที่รถวิ่งเร็วเกินพิกัด เป็นต้น ซึ่งจะมีโปรแกรมสำหรับรายงานผลแบบแผนที่เพิ่มเติมจากรุ่น VL-2000 หลังจากมีการใช้รถที่ติดตั้ง VL-G แล้ว กลับมาที่บริษัท ท่านสามารถตรวจสอบจากรายงานต่างๆ ได้จากโปรแกรมทันที...

 

...VL-G RF (รุ่นพิเศษ)...

VL-G RF เป็นรุ่นที่ติดตั้งอุปกรณ์เสริม (RF-433) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้โอนถ่ายข้อมูลจากกล่อง VL2000 สู่เครื่องวิเคราะห์ข้อมูลโดยอัตโนมัติ เมื่อรถกลับเข้าสำนักงาน และจอดอยู่ภายในรัศมี 100 เมตร จากจุดรับข้อมูลโดยไม่ต้องใช้สายใดๆ ทั้งสิ้น เพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการโอนถ่ายข้อมูล โดยต้องติตตั้งไว้เก็บรถคันละ 1 ชุด แต่ต้องมีจุดรับข้อมูลจะต้องประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ 1 ชุด, อุปกรณ์รับข้อมูลไร้สาย พร้อมเสาอากาศรับข้อมูล 1 ชุด ซึ่งต้องทำการซื้อเพิ่มเติม...Copyright ©2003 Science & Technology Service Co.,Ltd.