โทรศัพท์ : 0-2467-4312  
  โทรสาร : 0-2868-6290

 

VL-2000

กล่องดำ V-log รุ่น VL-2000 เป็นรุ่นมาตรฐานที่สามารถบันทึกข้อมูลการใช้รถ ในรูปแบบของสัญญาณต่างๆ ในรถ ที่เราต้องการตรวจจับ โดยตัวกล่องจะมีช่องรับสัญญาณได้ 14 ช่องสัญญาณ สามารถตรวจจับสัญญาณหลักๆได้ เช่น จะตรวจจับสัญญาณหลัก ๆ ดังนี้ สัญญาณความเร็ว, สัญญาณความเร็วรอบเครื่องยนต์, สัญญาณมาตรวัดน้ำมัน, สัญญาณการเปิด/ปิด กุญแจ, ไฟเลี้ยว, เบรก, แตร, ที่ปัดน้ำฝน, ไฟสูง, ประตูสินค้า, มาตรวัดอุณหภูมิห้องสินค้า หรือ การทำงานของปั๊มไฮโดรลิคสำหรับรถยก/รถขุดตัก ต่าง ๆ

หลังจากติดตั้งสัญญาณต่าง ๆ ของรถเข้ากับกล่องดำแล้ว เมื่อมีการใช้รถ สัญญาณต่าง ๆ เหล่านี้ จะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำของกล่อง โดยเราสามารถดึงข้อมูลเหล่านี้จากกล่อง มาประมวลผลด้วยโปรแกรมที่ติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำนักงาน และทำรายงานสรุปเพื่อให้ผู้ควบคุมรถทราบถึงพฤติกรรมการใช้งานรถทั้งหมดของพนักงานขับรถ เพื่อนำมาวิเคราะห์และตรวจสอบพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาที่ได้กล่าวข้างต้น และปรับปรุง แก้ไข เพื่อควบคุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้ ให้ลดลงซึ่งจะส่งผลโดยตรง ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ และการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงได้...

...ตัวอย่างรายงานจาก VL-2000 ที่น่าสนใจ...

การตรวจสอบพฤติกรรมการใช้งานรถในแต่ละวันโดยกราฟ นาที ต่อ นาที

การตรวจสอบพฤติกรรมการใช้งานรถในแต่ละวันโดยกราฟ นาที ต่อ นาที จะแสดงให้เห็นรายละเอียดของการใช้ความเร็ว และ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละนาที ซึ่งสามารถย่อ / ขยาย ดูในแต่ละช่วงเวลาที่สนใจได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ควบคุมสามารถตรวจสอบพฤติกรรมการใช้รถของพนักงานขับรถโดยตลอดทั้งวันได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น ความเร็ว, เวลาที่เริ่ม / หยุดใช้งานรถ, เวลาที่มีการดับ / ติดเครื่องยนต์, เวลาในการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์ที่สนใจเป็นพิเศษเช่น การเทปูนของรถโม่ปูน, การตักดินของรถขุดตัก เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานขับ และ ยังสามารถตรวจสอบไม่ให้เกิดการทุจริตในการใช้รถได้อีกด้วย
1. เริ่มใช้รถเวลา 13.42 น. แต่เปิดกุญแจทิ้งไว้โดยยังไม่ติดเครื่อง เริ่มติดเครื่องเวลา 13.55 น. และติด เครื่องทิ้งไว้จนถึงเวลา 14.02 น. จึงออกเดินทางจากบริษัทฯ

2. เดินทางไปหาลูกค้าโดยขับเร็วเกินพิกัดควบคุมเกือบตลอด( 60 กม.ต่อ ชม. )

3. ไปถึงลูกค้า และเริ่มเทปูนเวลาประมาณ 14.34 น.( รายการอุปกรณ์เทปูนถูกใช้งาน โดยแสดงเป็นแถบเขียว ) ขณะเทปูนรถเคลื่อนตัวช้าๆ อยู่ประมาณ 5 นาที เทปูนเสร็จ และออกจากลูกค้าเวลา 14.38 น.
 
4. ออกจากลูกค้ามาได้ไม่นานมีการจอดรถโดยไม่ดับเครื่องอยู่นาน 12 นาท

5. รถได้จอดอีกครั้งเวลาประมาณ 15.04 น. และในการจอดรถครั้งนี้มีการเทปูนเกิดขึ้นเวลา 15.10 น. เทอยู่นาน 2 นาที ก็เดินทางกลับถึงบริษัทฯ เวลา 15.20 น. เที่ยวเดินทางกลับขับรถเร็วเกินพิกัดตลอด

 

การวิเคราะห์อุบัติเหตุโดยใช้กราฟ วินาที ต่อ วินาที

กราฟการเบรคกระทันหันเป็นกราฟที่แสดงรายละเอียดการใช้รถแบบวินาทีต่อวินาที โดยแสดงเฉพาะ 5 นาที ย้อนหลัง นับจากจุดที่กระทำการเบรครุนแรงจนน่าจะเกิดอุบัติเหตุ (พิกัดการเบรคที่กำหนดให้เป็นอุบัติเหตุสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของผู้ควบคุมรถ กำหนดได้ด้วยโปรแกรม SETUP กล่อง) กราฟนี้จะมีประโยชน์มากสำหรับการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและป้องกันต่อไป
อุบัติเหตุเกิดขึ้นที่เวลาประมาณ 8.47 น. ความเร็วขณะที่เกิดอุบัติเหตุประมาณ 40 กม./ชม. และจะเห็นได้ว่า คนขับใช้ความเร็วไม่เกิน 50 กม./ชม. มาตลอดเวลา 5 นาที จนถึงจุดเกิดเหตุได้เปิดไฟสูงขอทางเตือน ก่อนที่จะเหยียบเบรค แต่รถมอเตอร์ไซค์ก็ยังออกมาจากซอย ตัดหน้าจนเกิดอุบัติเหตุในที่สุด
จากข้อมูลดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า คนขับไม่ได้ขับรถโดยประมาทแต่อย่างไร เพราะใช้ความเร็วไม่สูง แต่มอเตอร์ไซค์ออกมาตัดหน้าเองจึงทำให้เบรคไม่ทัน
 
 

 

กราฟแสดงระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

กล่องดำ V-Log ยังสามารถแสดงระดับของน้ำมันเชื้อเพลิงในรูปแบบของกราฟนาทีต่อนาทีของการเดินรถ ซึ่งจะทำให้ผู้ควบคุมรถสามารถตรวจสอบความผิดปกติของการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคันได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการทุจริตลักน้ำมันขายในระหว่างใช้รถ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้น
รถถูกใช้เวลา 2.34 น. และเริ่มเดินทางมาเรื่อยๆ ระหว่างการเดินรถระดับน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงตามปกติ (กราฟด้านล่างแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้ำมันในถัง)
เวลาประมาณ 5.06 น. ได้หยุดพักรถอยู่ประมาณ 5 นาที ที่จุดนี้เองระดับน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงอย่างผิดปกติ ทั้งที่รถจอดนิ่งเป็นไปได้ว่าจะมีการทุจริตน้ำมันเกิดขึ้น หลังจากนั้นได้กลับเข้าสำนักงานเวลาประมาณ 6.10 น. และทำการเติมน้ำมันให้เต็มถังเวลา 6.39 น.
เพื่อพร้อมที่จะเดินทางเที่ยวต่อไป ซึ่งการทุจริตน้ำมันดังกล่าว ผู้ควบคุมรถจะต้องสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป

 

...รายงานสรุปการใช้รถด้วย VL-2000...

ทุกๆครั้งที่มีการใช้งานรถที่ติดกล่องดำ V-Log สัญญาณต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น จะถูกเก็บรวบรวมไว้ในหน่วยความจำภายใน ระบบจะจำค่าสัญญาณต่างๆ ในทุกๆ วินาทีที่มีการใช้รถ และเมื่อนำรถเข้ามาที่บริษัทแล้ว ท่านสามารถดึงข้อมูลจากหน่วยความจำภายใน มาแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่บริษัทได้ ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ผล และรายงานการใช้รถ INT-VLOG ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีมาให้พร้อมกับตัวอุปกรณ์ โดยตัวโปรแกรมจะรายงานสรุปผลการใช้รถยนต์ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้...
...ตัวอย่างการรายงานสรุปการใช้รถด้วย VL-2000...

สรุปรายงานการเดินรถรายคัน
รายงานการใช้รถตามระยะทางพร้อมคำนวนต้นทุนการเดินรถ
รายงานการเดินรถแบบละเอียด
รายงานเวลาการติดเครื่องเดินเบา (IdleTime)
รายงานการใช้ความเร็วเกินที่กำหนด
รายงานการบำรุงรักษาตามระยะทาง
รายงานปริมาณการใช้ความเร็วในย่านความเร็วต่างๆ

...VL-2000RF (รุ่นพิเศษ)...

VL-2000RF เป็นรุ่นที่ติดตั้งอุปกรณ์เสริม (RF-433) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้โอนถ่ายข้อมูลจากกล่อง VL2000 สู่เครื่องวิเคราะห์ข้อมูลโดยอัตโนมัติ เมื่อรถกลับเข้าสำนักงาน และจอดอยู่ภายในรัศมี 100 เมตร จากจุดรับข้อมูลโดยไม่ต้องใช้สายใดๆ ทั้งสิ้น เพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการโอนถ่ายข้อมูล โดยต้องติตตั้งไว้เก็บรถคันละ 1 ชุด แต่ต้องมีจุดรับข้อมูลจะต้องประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ 1 ชุด, อุปกรณ์รับข้อมูลไร้สาย พร้อมเสาอากาศรับข้อมูล 1 ชุด ซึ่งต้องทำการซื้อเพิ่มเติม...


Copyright ©2003 Science & Technology Service Co.,Ltd.