โทรศัพท์ : 0-2467-4312  
  โทรสาร : 0-2868-6290
ชื่อสินค้า : หัวเปลี่ยนค้อนพลาสติก
รหัสสินค้า

OUTSIDE DIAMETER
(mm)

ราคา (บาท)
94692521
22
90
94692522
28
95
94692523
35
140
94692524
45
310
94692525
60
480
หมายเหตุ : ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7 %

<<Bank

Copyright ©2003 Science & Technology Service Co.,Ltd.