โทรศัพท์ : 0-2467-4312  
  โทรสาร : 0-2868-6290
ชื่อสินค้า : ค้อนพลาสติก
รหัสสินค้า
L (mm)
OUTSIDE DIAMETER (mm)
ราคา
94692501
260
22
420
94692502
300
28
470
94692503
320
35
640
94692504
320
45
1150
94692505
385
60
1750
หมายเหตุ : ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7 %

<<Bank

Copyright ©2003 Science & Technology Service Co.,Ltd.