โทรศัพท์ : 0-2467-4312  
  โทรสาร : 0-2868-6290
ชื่อสินค้า :ค้อนช่าง
รหัสสินค้า
L (mm)
Weight (OZ)
ราคา (บาท)
94692401
285
200
295
94692402
300
300
320
94692403
320
400
390
94692404
320
500
410
94692405
350
800
500
94692406
390
1000
540
หมายเหตุ : ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7 %

<<Back

Copyright ©2003 Science & Technology Service Co.,Ltd.