โทรศัพท์ : 0-2467-4312  
  โทรสาร : 0-2868-6290
จำหน่าย ตู้โหลดเซ็นเตอร์ความปลอดภัยสูงแบบตู้แขวน

specification :

  • รองรับเมนเซอร์กิตเบรคเกอร์ของ Merlin Gerin รุ่น Compact NS
  • รองรับเซอร์กิตเบรคเกอร์ของ Merlin Gerin รุ่น Multi 9 (Miniature)
  • ขนาดกระแสของบัสบาร์ 250 A
 
Copyright ©2003 Science & Technology Service Co.,Ltd.