โทรศัพท์ : 0-2467-4312  
  โทรสาร : 0-2868-6290ชุดลูกบ๊อกซ์ 3/4" 12 เหลี่ยม 15 ชิ้น

ลูกบ๊อกซ์สั้น 6 เหลี่ยม
ลูกบ๊อกซ์ยาว 6 เหลี่ยม

ข้อเพิ่มลด

ลูกบ๊อกซ์สั้น 6 เหลี่ยม

ด้ามเลื่อน
ไขควงข้อต่อ 1/4"

ด้ามบ๊อกซ์

ด้ามฟรีหัวงอ 3/8"

ข้อต่อ
ข้อต่อแบบกดปุ่ม

ข้อต่อบ๊อกซ์ลมและข้ออ่อนบ๊อกซ์ลม์

ด้ามฟรีหัวไข่ 3/4"

ด้ามฟรีหัวไข
ด้ามบ๊อกซ์หัวงอ 3/4”

ข้ออ่อน

บ๊อกซ์ยาวตัวที

ลูกบ๊อกซ์เดือยโผล่ ท็อคซ์สั้น 1/2” 50L
ลูกบ๊อกซ์เดือยโผล่ 6 เหลี่ยมสั้น 1/2” 50L

ลูกบ๊อกซ์เดือยโผล่ท็อคซ์ยาว 1/2” 100L

ลูกบ๊อกซ์เดือยโผล่ 6 เหลี่ยมยาว 1/2” 100L

ประแจแหวนข้างปากตาย
ประแจปากตาย

ประแจแหวน

ชุดประแจแหวนข้างปากตาย 6 ชิ้น

ชุดประแจแหวนข้างปากตาย
9 ชิ้น
ชุดประแจแหวน 6 ชิ้น

ชุดประแจปากตาย 13 ชิ้น

ชุดประแจแหวนข้างปากตาย 14 ชิ้น

ชุดประแจแหวนข้างปากตาย 23 ชิ้น
ชุดประแจแอลหกเหลี่ยม

เหล็กดูด

ตู้เครื่องมือช่าง

ไขควง
คีม

ชุดดอกสกัด 5 ชิ้น


Copyright ©2003 Science & Technology Service Co.,Ltd.