โทรศัพท์ : 0-2467-4312  
  โทรสาร : 0-2868-6290

บัสบาร์สำเร็จ Millennium Busbarที่ผลิตขึ้นมา มีอยู่ด้วยกัน 2 รุ่น คือ

 

1. รุ่น Nova เป็นบัสบาร์รุ่นเล็ก ที่ผลิตขึ้นเพื่อสามารถรองรับกระแสไฟฟ้า 250 A

2. รุ่น Block เป็นบัสบาร์ที่ผลิตขึ้นเพื่อสามารถรองรับกระแสไฟฟ้า 400A และ 800A

เนื่องจากบัสบาร์ที่ผลิตขึ้นมา มีอยู่ด้วยกันหลายรุ่น เพื่อรองรับการใช้งานได้กว้างขวาง โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานบัสบาร์รุ่นต่างๆ ตามความต้องการได้จาก Code ของบัสบาร์ ซึ่งมีดังนี้

บัสบาร์สำเร็จรูปบัสบาร์

คลิกเพื่อดูคุณสมบัติของบัสบาร์มิลเลนเนี่ยม

คลิกเพื่อดูราคาของบัสบาร์มิลเลนเนี่ยมและตู้โหลดเซ็นเตอร์รุ่นต่างๆ

Copyright ©2003 Science & Technology Service Co.,Ltd.