โทรศัพท์ : 0-2467-4312  
  โทรสาร : 0-2868-6290


Consumer Unit 1 Phase 2 Wire

ตู้คอนซูมเมอร์ซีลวาเนีย 1 เฟส 2 สาย
แบบประตูโค้ง 1 แถวอุปกรณ์

consumer Unit Sing Door วัสดุทำจาก โลหะชุบสังกะสี
(Heat Impact Resistance Zine) และผ่านการพ่นสีฝุ่นเม็ดทราย Powder Coating Epoxy (Copper Free Polyester)
ตัวกล่องจึงมีความคงทนง่ายต่อการดูแลรักษาและลดการเกิดสนิม (Oxide)
(ซึ่งการเกิดสนิมนั้นเป็นสภาวะปกติของโลหะทั่วๆไปที่มีการทำปฏิกิริยาระหว่าง
ความชื้นออกซิเจนและตัวนำทองแดง)

consumer Unit Sing Door วัสดุทำจาก โลหะชุบสังกะสี (Heat Impact Resistance Zine)และผ่านการพ่นสีฝุ่นเม็ดทราย Powder Coating Epoxy (Copper Free Polyester)


อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย และ 1 แถวเทอร์มินอล 1 กราวด์
ป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร กระแสไฟฟ้ารั่ว กระแสไฟฟ้าเกินมีทุกขนาดให้เลือก
เหมาะสำหรับที่อยู่อาศัย คอนโดและสำนักงานขนาดกลางตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต ชนิดโลหะ
รุ่น Single Door : แบบประตูโค้ง 1 เฟส
พร้อมเมนเบรกเกอร์ 2 สาย (Pole)
10 KA 240/415 Vac. IEC 60439
Round Shape
ประเภทสินค้า
รุ่น ( ไม่รวมเบรกเกอร์ )
ขนาดวงจร
ราคาขาย
ไม่รวม VAT
       
ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต ชนิดโลหะ

DB-SPN-SD202 A/B/C

2 + 2
1,900.00
ร่น Single Door
DB-SPN-SD204 A/B/C
2 + 4
1,900.00
แบบประตูโค้ง 1 เฟส
DB-SPN-SD206 A/B/C
2 + 6
2,100.00
IEC 60439
DB-SPN-SD208 A/B/C
2 + 8
2,400.00
Round Shape
DB-SPN-SD210 A/B/C
2 + 10
2,400.00
 
DB-SPN-SD212 A/B/C
2 + 12
2,600.00
 
DB-SPN-SD214 A/B/C
2 + 14
2,600.00


Consumer Unit 1 Phase 2 Wire

ตู้คอนซูมเมอร์ซีลวาเนีย 1 เฟส 2 สาย
แบบ 2 ประตู 1 แถวอุปกรณ์

IP42 Protection Type แบบ Double Doors (สองประตู 1 แถวอุปกรณ์) วัสดุทำจาก โลหะชุบสังกะสี
(Heat Impact Resistance Zine) และผ่านการพ่นสีฝุ่นเม็ดทราย Powder Coating Epoxy (Copper Free Polyester)
ตัวกล่องจึงมีความคงทนง่ายต่อการดูแลรักษาและลดการเกิดสนิม (Oxide)
(ซึ่งการเกิดสนิมนั้นเป็นสภาวะปกติของโลหะทั่วๆไปที่มีการทำปฏิกิริยาระหว่าง
ความชื้นออกซิเจนและตัวนำทองแดง)

อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย และ 1 แถวเทอร์มินอล 1 กราวด์
ป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร กระแสไฟฟ้ารั่ว กระแสไฟฟ้าเกินมีทุกขนาดให้เลือก
เหมาะสำหรับที่อยู่อาศัย คอนโดและสำนักงานขนาดกลางตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต ชนิดโลหะ
รุ่น Double Doors : แบบ 2 ประตู 1 เฟส
พร้อมเมนเบรกเกอร์ 2 สาย (Pole)
10 KA 240/415 Vac. IEC 60439
Window 2 Doors 1 Row

ประเภทสินค้า
รุ่น ( ไม่รวมเบรกเกอร์ )
ขนาดวงจร
ราคาขาย
ไม่รวม VAT
       
ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต ชนิดโลหะ

DB-SPN-DD202 A/B/C

2 + 2
1,900.00
ร่น Double Door 1 Row
DB-SPN-DD204 A/B/C
2 + 4
1,900.00
แบบ 2 ประตู 1 เฟส
DB-SPN-DD206 A/B/C
2 + 6
2,100.00
IEC 60439
DB-SPN-DD208 A/B/C
2 + 8
2,400.00
Windows 2 Doors 1 Row
DB-SPN-DD210 A/B/C
2 + 10
2,400.00
 
DB-SPN-DD212 A/B/C
2 + 12
2,600.00
 
DB-SPN-DD214 A/B/C
2 + 14
2,600.00
 
DB-SPN-DD216 A/B/C
2 + 16
3,000.00

Copyright ©2003 Science & Technology Service Co.,Ltd.