โทรศัพท์ : 0-2467-4312  
  โทรสาร : 0-2868-6290
กล่องดำ V-log คือ อุปกรณ์บันทึกการใช้งานรถยนต์ ที่สามารถบันทึก และรายงานผลต่างๆ ที่จำเป็นในการใช้งานรถยนต์ เพื่อลดและควบคุมรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลงได้
ท่านกำลังประสพปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ !!
• รถวิ่งได้ไม่กี่งานต่อวัน
• ควบคุมเวลารับ/ส่ง สินค้าไม่ได้
• รถเกิดอุบัติเหตุบ่อย
• รถซ่อมบ่อย, เปลี่ยนยางบ่อย, ค่าสึกหรอสูง
• ใช้รถนอกงานหรือไม่
• รถใช้น้ำมันเปลือง
• ไม่รู้ว่าคนขับขโมยน้ำมันหรือเปล่า !!
>>สามารถติดต่อได้ที่ 02-472-5458-60<<

กล่องดำ V-Log ช่วยท่านได้อย่างไร !!

 

V – Log เป็นอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ใช้ติดตั้งในรถ เพื่อบันทึกพฤติกรรมการใช้งานรถของพนักงานขับรถ เช่น การใช้ความเร็ว, เวลาที่เริ่มใช้รถ, เวลาที่หยุดใช้รถ, เวลาที่มีการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ ลักษณะการขับขี่รถก่อนเกิดอุบัติเหตุ, เวลาที่มีการใช้อุปกรณ์ที่สนใจ เช่น การทำงานของปั๊มไฮโดรลิกของรถขุดตัก, การยกเทของรถดั๊ม/รถปูน, เวลาที่ประตูสินค้าถูกเปิด, เวลาที่อุณหภูมิของตู้สินค้า (รถห้องเย็น) สูงเกินกำหนด เป็นต้น
 
ตัวกล่องดำจะติดตั้งไว้ในรถตลอดเวลา และจะถูกต่อเข้ากับสัญญาณต่าง ๆ ในรถ ที่เราต้องการตรวจจับ โดยตัวกล่องจะมีช่องรับสัญญาณ ตรวจจับสัญญาณหลัก ๆ ดังนี้ สัญญาณความเร็ว, สัญญาณความเร็วรอบเครื่องยนต์, สัญญาณมาตรวัดน้ำมัน, สัญญาณการเปิด/ปิด กุญแจ, ไฟเลี้ยว, เบรก, แตร, ที่ปัดน้ำฝน, ไฟสูง, ประตูสินค้า, มาตรวัดอุณหภูมิห้องสินค้า หรือ การทำงานของปั๊มไฮโดรลิคสำหรับรถยก/รถขุดตัก เป็นต้น
 

 
เมื่อมีการใช้รถ สัญญาณต่าง ๆ เหล่านี้ จะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำของกล่อง โดยเราสามารถดึงข้อมูลเหล่านี้จากกล่องมาประมวลผล ด้วยโปรแกรมที่ติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำนักงาน และทำรายงานสรุป เพื่อให้ผู้ควบคุมรถทราบถึงพฤติกรรมการใช้งานรถทั้งหมดของพนักงานขับรถ เพื่อนำมาวิเคราะห์และตรวจสอบพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาที่ได้กล่าวข้างต้น และปรับปรุง แก้ไข เพื่อควบคุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้ ให้ลดลงซึ่งจะส่งผลโดยตรง ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ และการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง
 

V – Log สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการบริหารขบวนรถได้ ดังนี้

รายงานจาก V-Log
ผลที่ได้รับ
เวลาที่เริ่มและหยุดใช้รถ
ควบคุมเวลาการปฏิบัติงานได้,ทำงานได้มากขึ้น
การหยุดพักรถ, การรับ/ส่งสินค้า
การใช้ความเร็วเกินกำหนด,
กราฟการขับรถนาทีต่อนาที
ลดอุบัติเหตุ ลดค่าประกัน
การจอดรถไม่ดับเครื่องยนต์,
การใช้รอบเครื่องสูงเกินปกติ
ลดการสิ้นเปลืองน้ำมัน
การใช้รอบเครื่องสูงเกินปกติ,
การใช้ความเร็วเกินกำหนด
ลดค่าซ่อมบำรุง และ ยืดอายุของเครื่องยนต์
การเบรค/ออกรถ รุนแรง
กราฟการขับรถ แบบวินาทีต่อวินาที
ใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุในกรณีรถเกิดอุบัติเหตุ
กราฟการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
ป้องกันการทุจริตน้ำมัน
เวลาที่เริ่มและหยุดใช้รถ,
ระยะทางและเวลาในการใช้รถในแต่ละวัน
ป้องกันการใช้รถนอกงาน
เวลาที่ใช้อุปกรณ์ไฮโดรลิค
ของรถขุดตัก/รถดั๊ม

 
ผลิตภัณฑ์ V-Log มีอยู่ 3 รุ่น ด้วยกัน โดยแต่ละรุ่น จะมีขีดความสามารถในการเก็บข้อมูล และนำเสนอรายงานที่มีความสามารถเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ ตามความต้องการและงบประมาณที่แตกต่างกันของผู้ใช้แต่ละรายได้อย่างเหมาะสม โดยเริ่มจากชุดมาตรฐานที่สามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างเพียงพอ และเพิ่มรายงานในมิติของแผนที่ตามพิกัด GPS แบบ Off-Line ในรุ่นถัดมา และเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามตำแหน่งรถ GPS On-Line ในรุ่นสูงสุด
 

รุ่น
รายละเอียด
รุ่นมาตรฐาน สามารถบันทึกข้อมูลการใช้รถเพื่อวิเคราะห์ และรายงานพฤติกรรมการใช้รถ เกี่ยวกับเวลาเิ่ริ่มและหยุดใช้รถ, ชั่วโมงเดินรถ, ระยะทางการใช้รถ และรายงานพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 5 เหตูการณ์ คือ ขับรถเร็วเกินกำหนด, ใช้ความเร็วรอบเกินกำหนด, จอดรถไม่ดับเครื่อง, เบรครุนแรง. ออกตัวรุนแรง รวมถึงการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง เพื่อป้องกันการทุจริต

เป็นรุ่นที่เพิ่มอุปกรณ์บันทึกตำแหน่งของรถ ทำหน้าที่รายงานเส้นทางที่รถได้วิ่งไป เพื่อประโยชน์ในการบริหารเส้นทาง และทราบถึงตำแหน่งที่เกิดเหตุการณ์ที่เราสนใจ เช่น จุดที่จอดรถไม่ดับเครื่อง เป็นต้น โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บอยู่ใกล่อง VL2000 และจะถูกนำมาแสดงรายงานได้เมื่อถ่ายโอนข้อมูลจากกล่อง เมื่อรถเข้าสู่สำนักงานเท่านั้น

เป็นรุ่นที่เพิ่มอุปกรณ์บันทึกตำแหน่งรถ ด้วยระบบ GPS ท่านสามารถดูตำแหน่งของรถที่วิ่งอยู่บนถนนขณะนั้นได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้รถกลับเข้าสำนักงานก่อน ส่วนรายละเอียดพื้นฐานนั้นจะเหมือนกับรุ่น VL-2000

...อ่านรายละเอียดเพื่มเติม


สามารถติดต่อได้ที่ 02-472-5458-60 คุณสุรศักดิ์

 

Copyright ©2003 Science & Technology Service Co.,Ltd.