โทรศัพท์ : 0-2467-4312  
  โทรสาร : 0-2868-6290


จำหน่าย ตู้สวิทช์บอร์ด ตู้โหลดเซ็นเตอร์ พร้อมบัสบาร์สำเร็จรูป MillenniuM

ราคาตู้โหลดเซ็นเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ


 

 
  • บัสบาร์สำเร็จ Millennium
 
 
 
  • บัสบาร์รุ่น VT 250A
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
  • บัสบาร์รุ่น BT 400A
 
 
 
 
 
 
 
 
  • บัสบาร์รุ่น BT 800A
 
 
 
 
 
 

 
  • ตู้โหลดเซ็นเตอร์ & ตู้สวิทช์บอร์ด
 
 
 
  • ตู้โหลดเซ็นเตอร์ & ตู้สวิทช์บอร์ด รุ่น Miniature
 
 
  • ตู้โหลดเซ็นเตอร์ & ตู้สวิทช์บอร์ด รุ่น 25 mm.
 
 
  • ตู้สวิทช์บอร์ด
 

 

 


Download catalog ได้ที่นี่


Copyright ©2003 Science & Technology Service Co.,Ltd.